قیمت
 • اول
 • دوم
 • سوم
 • چهارم
 • پنجم(بورس)
 • ششم و هفتم
 • ویزه
 • نهم
 • داخلی
 • جدول کلمات و سودگو
 • حوادث
 • اول ورزشی
 • آخر ورزشی
 • دو صفحه ما قبل آخر
 • ما قبل آخر
 • آخر
 • ترحیم و تسلیت
 • بیشتر...
 • یک کادر(7.8*3.5)
 • دو کادر (7.8*7)
 • 12 کادر (1/4صفحه)
 • 24 کادر (1/2 صفحه)
 • 48 کادر (تمام صفحه)
 • شرکت های دولتی -15 %
 • موسسات آموزشی 15%
 • دانشگاه ها 15%
 • 4 نوبت در یک ماه -10%
 • پ نقدی - شنبه تا چهارشنبه
 • پ نقدی- پنج شنبه ها
 • آذین رسانه
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها
حالت نمایش

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید