کانون دیده بان تبلیغ در سال 1395 با هدف ارایه خدمات تبلیغاتی با بهره گیری از آخرین متد علمی  تشکیل گردید.

هدف اصلی این مجموعه شناسایی بهترین های شرکت های تولیدی و تبلیغاتی و معرفی آن به هموطنان عزیز می باشد.