هدایای تبلیغاتی

هدایای تبلیغاتی ، اشیا یا محصولات ریز و درشتی هستند که اغلب جنبه تزئینی دارند و با درج نام تجاری ، لوگو یا پیام تبلیغاتی 

یک شرکت ، اثر بخشی برنامه های بازاریابی و ارنباطی شرکت ها را افزایش می دهند . هدف نهایی از به کارگیری این ایزار ، ذست یابی به درآمد های بالاتر برای شرکت ها با ارائه هدایای تبلیغاتی به مشتریان بالقوه و حک کردن نام و نشان تجاری شرکت در  ذهن و خاطر مشتریان است . 

هدایای تبلیغاتی برای شما کار می کند

شک نکنید  که طراحی و توزیع هدایای تبلیغاتی برای شما سودآور است . برخی افراد ممکن است در اثر بخشی این شیوه از 

تبلیغات تردید داشته باشند . اگر در جست وجوی شیوه ای برای انگیزش بیش تر کارکنان خود یا در صدد تحکیم پایه های کسب و کار 

خود هستید . اگر قصد دارید میزان توصیه ی نام و نشان تجاری را در میان مشتریان افزایش دهید ، یا می خواهید حجم بازدید کنندگان  را از غرفه ی کالاهای خود بیشتر کنید ، در تمامی این موارد ، بهره گیری از هدایای تبلیغاتی ، بهترین پاسخ به خواسته ی شما است .

منبع : فروشندگان خاموش

ترجمه عطیه بطحایی