هدایای تبلیغاتی خاص

لیست هدایای تبلیغاتی خاص:

1- انواع فلش مموری اختصاصی

فلش مموری اخنصاصی

2- انواع پاور بانک های اختصاصی

3- انواع ماکت های اختصاصی 

4- دستگاه ضد عفونی کننده موبایل

5- گیرنده دیجینال تلویزیونی مخصوص گوشی های همراه

 6-ست قرآن کریم و دیوان حاقظ همراه با خودکار و خودنویس و ساع

ست قرآن کریم و دیوان حاقظ