بهترین هدیه تبلیغاتی

بهترین هدیه تبلیغاتی:

در این مقاله سعی خواهد گردید به سوالات ذیل پاسخ داده شود:

آیا مشتریان ترجیح می دهند هدایای تبلیغاتی را دریافت کنند که بر روی آن ها نام یا لوگو  هدیه دهنده درج گردیده باشد یا هدایای را 

دریافت کنند که فاقد نام یا لو گو  هدیه دهنده باشد و یا اساسا این موضوع برای آن ها تفاوتی نمی کند.

- چه نوع هدایای تبلیغاتی برای مشتر یان بیشترین جذابیت را دارد

- چه آیتمی در هدایای تبلیغاتی بیشترین اهمیت را برای مشتریان دارد ؟   کیفیت ، شکل ظاهری یا کاربردی بودن ؟

- آیا  ارزش قیمتی هدایای تبلیغاتی بر میزان مدت نگهداری آن هدیه توسط مشتری تاثیر مستقیم دارد؟

- فروشنده در هنگام استفاده از هدایای تبلیغاتی در رنج های مختلف قیمتی چه اهدافی را در سر دارد و آیا  دریافت کننده هدیه متوجه این اهداف می گردد؟

- آیا فروشنده واقعا به تاثیر هدایای تبلیغاتی بر اساس اهدافی که در سر دارد  معتقد است ؟ و آیا این اهداف با واکنش های هدیه گیرنده گان هماهنگی دارد؟

-چه ملاحظاتی -مثل بودجه - در زمان انتخاب هدیه تبلیغاتی بیشترین تاثیر را بر روی هدیه دهنده دارد؟

- سیاست و خط مشی  سازمان  یا شرکت چه مقدار بر روی انتخاب نوع هدایای تبلیغاتی تاثیر گدار می باشد؟

ادامه دارد...