هدایای تبلیغاتی را آگاهانه انتخاب کنید

همه هدایای تبلیغاتی از تاثیر گداری یکسانی برخوردار نمی باشند. یرخی از آن ها پر اثر و برخی  دیگر کم اثر می باشند.

از کجا می توانید مطمئن گردید که انتخاب هدایای تبلیغاتی بعدی شما به درستی انجام خواهد گردید؟

هدف شما  چیست؟

بدنبال چه هستید ؟ آیا هدایای تبلیغاتی که انتخاب می کنید با  استراتژی بازاریابی و پیام  شما تناسب دارد؟
به چه طریق درست بودن این انتخاب را ارزیابی می کنید؟
بدون یک طرح روشن و شفاف و درک که این که چگونه این هدایا با برنامه بازاریابی شما  یکپارچه می گردند  احتمال هدر رفتن 
بودجه بازاریابی شما بسیار زیاد خواهد بود و  در ضمن بدانید که رفتگر پشت ساختمان شما یک مشتری بالقوه نیست .
 

هدایا ی  تبلیغاتی را متناسب با افراد انتخاب کنید

نقطه هدف هدایای تبلیغاتی شما کجاست؟
هدایای تبلیغاتی که خودتان دوست دارید را انتخاب نکنید. هدایایی را انتخاب کنید که مخاطبان شما خواهان آن باشند و مطمئن شوید که این هدایا  با اهداف شما هماهنگی دارند. شاید هدیه تبلیغاتی  که شما به مشتریان فعلی خود می دهید با هدیه ای که به مشتریان بالقوه خود می دهید متفاوت باشد. بهر حال شما باید برای مشتریان فعلی خود و  افرادی که تاکنون  از شما خرید نکرده اند پیام  متفاوتی داشته باشید.

 

اسیر یک هدیه تبلیغاتی خاص نگردید

برخی از  شرکت ها ظاهرا قسم خورده اند فقط  از یک  نوع هدایای تبلیغاتی خاص  استفاده کنند. این گونه شرکت ها باید در نظر بگیرند شاید مشتری شما در ملاقات قبلی همین هدیه  تبلیغاتی را از شما دریافت نموده است . این موضوع برای مشتریان بالقوه شما هم اگر در طیف خاصی قرار داشته باشند می تواند صادق باشد.
هدایای  تبلیغاتی جدید و متفاوت  هر بار تاثیر گذاری تازه و بهتری دارند.


تمرکز

به هر کسی که ملاقات کردید یک هدیه تبلیغاتی ندهید. برای مثال به هرکسی که از جلوی غرفه شما در نمایشگاه عبور می کند حتی اگر احساس کنید که می تواند یک مشتری بالقوه باشد ، هدیه ندهید .  این موضوع سبب بی ارزش شدن هدایا ی  تبلیغاتی می گردد  شما باید به دقت به دنبال بیشترین تاثیرگذاری باشید.

بدهید و بگیرید

حنما مطمئن شوید که مشخصات و شماره تلفن فردی را که به او هدیه می دهید را دارید . این موضوع در ارتباط با مشتریان فعلی و مشتریان قبلی شماست ولی  اگر در صدد جذب مشتریان  بالقوه و جدید می باشید ، دادن هدیه  تبلیغاتی بدون کسب اطلاعات نماس ، کار اشتباهی  می باشد.

بدنبال هدایای تبلیغاتی مفید و کاربردی باشید 

هدیه تبلیغاتی را انتخاب کنید که بصورت مستمر و برای مدت طولانی قابل استفاده باشند.

جایی برای تماس مشتری در نظر بگیرید

هدایای تبلیغاتی شما می تواند پرکاربرد ، هدفمند و متناسب با  استراتژی شما باشند ولی اگر  بر روی هدیه تبلیغاتی 
فضایی را برای تماس مشتری با شما در نظر نگرفته شده باشد  ، این هدایا اهداف شما را برآورده نخواهند ساخت.
بتابراین بر روی هدایای تبلیغاتی خود فضای مناسبی را برای درج اطلاعاتی از قبیل شماره تماس ، آدرس وب سایت یا ایمیل و یا
بارکد اطلاعاتی خود در نظر بگیرید.

کیفیت بسیار حائز اهمیت است 

هدایای تبلیغاتی تاثیری بلند مدت بر روی برند شما خواهند داشت . دادن هدایای ارزان و غیر مفید بسیار بدتر از هدیه ندادن 
می باشد. بنابراین از کیفیت  مناسب هدایای تبلیغاتی  اطمینان حاصل کنید .  همچنین از درج صحیح اطلاعات خود  مانند شماره 
تلفن ، آدرس وب سایت و سایر موارد دیگر و خوانا بودن این اطلاعات  مطمئن گردید و از فروشنده هدایای خود در این خصوص 
تاییدیه بگیرید.